Dodatno

Označba in smer VPS

Asfaltna VPS je označena po predpisih s smerjo 15 in 33. Poletanje se vrši izključno v smeri 150° (15), pristanek pa v smeri 330° (33). Velja za vse zrakoplove. Travnatne površine poleg VPS steze nimajo posebnih oznak, so primerno utrjene in izravnane primerne za manevriranje, izogibanje in gibanje zrakoplovov.

Zaznamovanje manevrskih površin

Asfaltna VPS je označena po predpisih. Steza za voženje je asfaltna, pravokotno na VPS in pravokotno na hangar. Ima označeno točko čakanja (holding point) – prečna črta, ki je pred VPS stezo. Pri organiziranem letenju se ob asfaltni VPS postavijo ustrezne oznake iz belih platen: črka “T”, oznaka za jadralna letala v zraku in smer šolskega kroga, ter po potrebi še druge oznake. Vetrna vreča se nahaja na vzhodnem delu VPS, 300 m od praga asfaltne VPS v smeri 330° in oddaljena od VPS 100 m, nameščena na kovinskem drogu višine 5m. Veterna vreča kaže smer vetra zaradi geografske posebnosti letališča izključno na VPS stezi.

Uporaba vozne steze Y in voženje po njej

Vozno stezo – taxiway je potrebno vizuelno pregledati pred vsakim letom s strani vodje letala (PIC) in zagotoviti maksimalno varnost pri izvedbi voženja, s poudarkom na prilagojeni hitrosti. Vodja letala najavi svoj dostop na območje letališča vodji letenja na letališču Velenje po telefonu. Nadalje vodja letala na poziciji obveznega javljanja in čakanja Y, 15 na VHF radijski frekvenci 128,305 MHz vzpostavi radijsko zvezo z vodjo letenja na letališču in se ravna po njegovih navodilih. Postopek zapuščanja območja letališča se opravi prav tako na poziciji obveznega javljanja in čakanja Y, 15 preko radijske zveze. Vsakršna vožnja po vozni stezi Y brez predhodne odobritve vodja letenja na letališču in hkratne vzpostavitve radijske zveze ni dovoljena.

Meteorološke značilnosti letališča

Zaradi razgibanega reliefa so pri sončnem dnevu močna termična dviganja, ki se pričnejo ob 9. uri in trajajo do 18. ure. Termični priključki so na višini 250 m iznad terena.
Pri termičnem dnevu piha po dolini v smeri N veter s hitrostjo 0,5 do 1,5 m/s.
Pri južnem vetru piha pri zemlji veter v smeri 330° (smer steze je 330°) .
Pri vetru iz smeri SW se veter pri zemlji obme v smer N do višine 100 m, zato je na oddaljenosti 700 m od praga steze (smer 33) nad višino 150 m zmerna turbulenca, pod višino 150 m pa močna turbolenca s premikajočimi rotorji (iz vseh strani, tudi bočno) v smeri proti VPS stezi. Pristajanje letal v takšnih razmerah odsvetujemo.

  • Pri vetru iz smeri S, piha pri zemlji iz smeri 150°.
  • Najbolj pogost je veter iz smeri 150° z jakostjo od 2 – 5 m/s.
  • Veter iz smeri N piha le nekaj dni v letu z jakostjo 2 – 5 m/s.
  • Pojav megle je zelo redek, če se pa pojavi je običajno nad večjim področjem.
  • V toku leta je najpogostejša Cu oblačnost z bazo 700 – 2500 m.
  • Fronte ali lokalne nevihte najpogosteje prihajajo iz smeri NW.
  • Lokalne nevihte so pogostejše v pomladanskih mesecih.
  • Pozimi je debelina snežne odeje običajno med 20 do 30 cm.

Vhodno – izhodne točke

Prihodi na ali odhodi z letališča Šoštanj so preko vhodno – izhodnih točk.
Vhodno – izhodna točka E1 za vzhodno in južno področje letališča Šoštanj je mesto Velenje, ki je od praga 33 VPS oddaljeno 6 km in ima geografske koordinate 46°21’40” N in 15°07’08” E (glej veljavno Jeppesen karto).
Vhodno – izhodna točka W1 za zahodno področje letališča Šoštanj je mesto Mozirje, ki je od praga 33 VPS oddaljeno 9 km in ima geografske koordinate 46°20’25” N in 14°58’20” E (glej veljavno Jeppesen karto).
Vhodno – izhodna točka N1 za severno področje letališča Šoštanj je Graška gora, ki je od praga 33 VPS oddaljena 6 km in ima geografske koordinate 46°26’10” N in 15°07’40” E (glej veljavno Jeppesen karto).

Višina pri vstopu v vhodno – izhodne točke je 1500 ft AGL.

Letenje v IFR pogojih

Ni možno!
Na letališču Šoštanj se lahko izvaja letenje le podnevi po pravilih letenja pri VFR pogojih.