Izredni postopki

Postopek v primeru zgrešenega pristajanja v smeri 330°

V primeru, da se letalo na pragu 33 VPS nahaja 25 m ali več iznad nje, je potrebno ponoviti pristanek s pravilnim proračunom za pristajanje. Višine izpod 25 m na pragu VPS zagotavljajo letalom, ki koristijo letališče Šoštanj normalno pristajanje.

Postopek ob neuspelem pristanku:

  • poln plin,
  • zakrilca na I stopnjo (upoštevaj navodila za koriščenje tipa letala),
  • režim vzpenjanja (hitrost najboljšega kota vzpenjanja),
  • do konca VPS držati smer 330°,
  • na koncu VPS začeti blagi levi vzpenjajoči zavoj po dolini v smeri Topolšice,
  • nad Topolšico narediti levi zavoj za 180 ° in se ponovno vključiti v šolski krog,
  • s pomočjo radijske postaje poklicati vodjo letenja in upoštevati navodila za pristanek,
  • ponoviti pristanek.

Postopek v primeru odpovedi delovanja motorja na letalu

V fazi zaleta: Odvzeti plin do konca, zadržati smer in zavirati po potrebi.

V fazi odlepljanja: Odvzeti plin do konca, zadržati smer in oprezno ter efikasno zavirati.

V fazi vzpenjanja: Postopati po navodilih za tip letala in obvezno previdno pristati naravnost naprej na travnik ali polje, ki je pred letališčem.
V tej fazi je prepovedan povratek nazaj na letališče; povratek ni možen.

Prekinitev pri prvem zavoju: Postopati po navodilu za uporabo letala ter pristati na najbližji primeren teren v smeri naravnost ali levo-desno. Pri tem se je potrebno izogibati morebitnih naseljenih območij. Idealni teren v tej fazi je veliko kmetijsko območje (njiva) locirana na levi strani pred prvim zavojem (levo od smeri odleta). Pozornost usmeriti na vrsto posevkov. V tej fazi povratek nazaj na letališče ni možen, saj naravne prepreke in morebitne metereološke posebnosti (veter, turbolenca, rotorji) tik pred pragom VPS (potok, cesta) ne dopuščajo varnega končnega doletnega povratka. Izjema je dopuščena pri zrakoplovih kateri v tej fazi dosežejo minimalno višino 400 ft nad terenom in vračanje nazaj proti letališču hkrati dopuščajo tudi letalne sposobnosti zrakoplova. V primeru ocenjenega neuspelega končnega povratka proti VPS (upoštevati potok in cesto pred VPS) se priporoča pristanek na najbližjem primernem terenu.

Prekinitev pri drugem zavoju: Obrniti nazaj na letališče po najkrajši poti v kolikor višina zrakoplova v tej fazi in letalne sposobnosti ter metereološki pogoji dopuščajo varen in zanesljiv povratek. V nasprotnem primeru izbrati najprimerneši teren za zasilni pristanek in se ob tem izogibati morebitnih manjših naseljenih območij.

Postopek v primeru odpovedi delovanja vlečne kljuke na jadralnem ali motornem letalu v aerovleku

Vlečna vrv se ne odpne od jadralnega letala: Ko je dosežena potrebna višina v coni za jadralna letala in če se vlečna vrv ne odpne od jadralnega letala, pilot jadralnega letala najprej po radijski zvezi obvesti pilota vlečnega letala o nastali situaciji in tedaj pilot vlečnega letala odpne vlečno vrv. Pilot jadralnega letala nato izvede šolski krog tako, da bo v 4. zavoju imel višino najmanj 150 m QFE in z večjo višino pristal na VPS ter se izognil preprekam, v katere bi se pri pristanku lahko zapletla vlečna vrv. Pri pristajanju pilot jadralnega letala ravna zelo pazljivo in z eno roko vleče ročico za odpenjanje vlečne vrvi, da bi se ta sama odpela.

Vlečna vrv ne odpade od vlečnega letala: Če po preletu točke za odmetavanje vlečne vrvi ta ni odpadla, pilota opozorimo po radijski zvezi, nakar pilot postopek za odmetavanje vrvi še enkrat ponovi. Če tudi po ponovljenem postopku vlečna vrv ne odpade od vlečnega letala, bo pilot zadržal višino 100 m nad terenom in privedel letalo na pristajanje z večjo višino na začetku VPS in pristal z vrvjo.

Vlečna vrv se ne odpne od jadralnega in tudi ne od motornega vlečnega letala: Oba pilota se najprej po radijski zvezi sporazumeta o postopku in nato z največjo pazljivostjo izvedeta šolski krog skupaj v aerovleku in pristaneta skupaj. Hkrati se priporoča, da se tovrstni pristanek obeh letal izvede na letališču Slovenj Gradec ali letališču v Celju zaradi lažjega priletnega dostopa in večjih letaliških površin.

Prekinitev letenja: Pri poslabšanih meteoroloških pogojih, da vodja letenja letalom (po radijski zvezi 128.305 MHz) nalog za takojšnje pristajanje. Jadralna letala, ki so na jadranju se z zračnimi zavorami spustijo do višine 200 m iznad cone in takoj skonstruirajo desni šolskl krog in pristanejo. Motorna letala prav tako takoj letijo iz določene cone v cono čakanja in pristanejo po navodilih vodje letenja.