Red & pravila v hangarju

Dolžnosti pilota ob vstopu v hangar:

 1. V hangarju se izvaja video nadzor!
 2. Prepovedana je uporaba odprtega ognja in kajenje!
 3. Izklopi alarm takoj po vstopu v prostore ŠAK. Nepravilen ali pomanjkljiv vnos pomeni dodatni strošek, ki ga nosi klub. Klub si pridružuje pravico prefakturirati strošek povzročitelju v primeru tovrstne neprevidnosti.
 4. Obnašaj se odgovorno, spoštuj lastnino ŠAK in lastnino partnerjev ŠAK.
 5. Vzdržuj red in čistočo v vseh prostorih – bodi za zgled in pokaži pot tudi ostalim.
 6. Obnašaj se spoštljivo do vseh prisotnih v prostorih ŠAK.
 7. Absolutno avtoriteto nad letalskimi operacijami ima vodja letenja ŠAK!
 8. Pri manevriranju z letali v in izven hangarja klub zahteva najvišjo stopnjo pazljivosti ravnanja s sredstvi ŠAK in sredstvi partnerjev od ŠAK! Bodi pozoren na odmike od ostalih letal – povzročitelj morebitnih poškodb je dolžan poravnati strošek popravila!
 9. Bodi pravičen in prijavi kakršno koli napako, pripombo, opazko, pomanjkljivost ali predlog za izboljšavo kateremu koli članu upravnega odbora!
DSC_0036

Dolžnosti pilota pred letenjem:

 1. Ustrezno planiranje PRIHODA na letališče, zato da se skrbno opravijo vse sledeče dolžnosti.
 2. Pilot je pred letenjem dolžan preveriti NOTAM – e.
 3. Oddaj najavo letenja pooblaščeni osebi kluba in po potrebi plan letenja SLO control.
 4. Pilot je sam odgovoren za izpolnjevanje zakonsko predpisanih pogojev za opravljanje z letalom. O izpolnjevanju pogojev je dolžan obveščati vodja letenja.
 5. Pilot je sam odgovoren za oceno pogojev letenja, ki vključujejo vremenske pogoje ter počutje in sposobnost pilota samega za varno letenje.
 6. Ko član ali nečlan najame letalo s tem prevzame odgovornost ustreznega ravnanja in upravljanja s sredstvi ŠAK.
 7. Pri preverjanju (PTP) je pilot ali pilotka dolžan učitelja seznaniti z naletom (pokazati knjižico naleta)!
 8. Vsak član ali članica je odgovoren, da ima osebni dosje posodobljen in celovit na dan poleta.
 9. Skrbno opravi pregled vzletno pristajalne steze in pregled vpiši v evidenco pregledov.
 10. Skrbno opravi pregled vlečnih vrvi in ga vpiši v evidenco pregledov.
 11. Skrbno opravi pregled letala.
 12. Vpiši polet oziroma vodi evidenco štartne liste.
03

Dolžnosti pilota po letenju:

 1. Zaključi plan letenja.
 2. Po letenju obvezno očisti letalo! Z neodgovornostjo preneseš madeže na naslednje letenje, kar pomeni nespoštovanje lastnine in članov ŠAK! Ugotovljene kršitve obravnava disciplinska komisija in po potrebi določi ukrep za kršitelja.
 3. Pilot letalo po čiščenju umesti v hangar. Pričakuje se, da bodo letala ustrezno in varno med seboj razmejena.
 4. Po letenju obvezno pospravi uporabljeno opremo na mesto, kjer je prvotno hranjena! (padala, vlečna vrv, akumulator, postaja, štartna lista, pomožna kolesa in druga orodja).
 5. Po letenju obvezno izpolni dokumentacijo o letalu in opravljenem letu! Klub želi imeti natančno izpolnjene evidence z namenom sledljivosti in izpolnjevanja regulatornih zahtev.
 6. Po izstopu iz prostorov ŠAK vklopi alarm in zakleni vrata! Nepravilen ali pomanjkljiv vnos pomeni dodatni strošek, ki ga nosi klub! Klub si pridružuje pravico prefakturirati strošek povzročitelju v primeru tovrstne neprevidnosti.
 7. Preveri, da rampa ob odhodu z letališča ustrezno preprečuje dovoz na stezo.