O letališču

Tehnični podatki

Letališče Šoštanj ima osnovno asfaltno stezo velikosti 700 x 18 m, ki se razteza v geografski smeri 150°- 330°. Naravni pogoji in ureditev IetaIišča omogočajo njegovo uporabo za letala generalne aviacije, ultra lahka letala in lahka oz. manjša poslovna letala (do skupne teže 5.700 kg), kot tudi za vse vrste helikopterjev podnevi pri VFR pogojih. Delovna in klicna frekvenca letališča Šoštanj je 128.305 Mhz,.

 • Geografska smer VPS je: za pristajanje 330° za VPS 33, za poletanje 150° za VPS 15 .
 • Referenčna točka (sredina VPS): 46 23 52.649 N 15 02 41.705 E 
 • Nadmorska višina : 377.55 m (1239 ft)
 • Magnetna deklinacija znaša: 4°E; (glej veljavno letalsko Jeppesen karto).
 • Referenčna temperatura (dolgoletno povprečje najvišjih dnevnih temperatur za mesec julij): +19,4°C.

Lega letališča

Letališče Šoštanj se nahaja 2 km severno od mesta Šoštanj. Leži v ozki dolini, katero obdajajo griči pokriti s smrekovim gozdom in večjim grmičevjem. V oddaljenosti 500 m vzhodno od letališča poteka cesta Šoštanj – Zavodnje – Črna. Najbolj karakterističen je 230 m visok dimnik TE Šoštanj, ki je zadnjih 50 m obarvan z rdečo in belo barvo. Od dimnika je v smeri sever v oddaljenosti 2,3 km letališče Šoštanj. Naravne meje letališča: letališče je pravokotne oblike obdano z gričevjem. Gričevje poteka vzporedno z VPS na E in W strani, oddaljeno od VPS na E strani 1 km (greben) in na W strani 700 m (greben). Ob cesti Šoštanj – Zavodnje – Črna, ki je oddaljena cca. 500 m E od VPS se nahaja naselje Lajše. Na severni strani letališča v oddaljenosti 1,3 km se nahaja večje poraščeno hribovje katerega višina se strmo vzpenja kjer teren v naravi strmo narašča.


Tehnični podatki o manevrskih površinah za gibanje letal

Vzletno pristajalna steza (RWY) je asfaltna, doIžine 700 m in širine 18 m. Manevriranje motornih letal se vrši po asfaltni VPS, stezi za voženje in travnatem delu poleg asfaltne VPS steze, saj so travnate površine ustrezno utrjene in izravnane. V primeru večjih padavin ali večje količine dežja se manevriranje izvaja izključno na asfaltnem delu VPS ali na delu steze za voženje.

Na površinah letališča Šoštanj se na severnem delu VPS (od praga steze 15 v smeri proti severu) nahaja vozna steza z imenom Y. Gre za taxiway vozno stezo namenjeno za vožnjo z motornimi propelerskimi zrakoplovi zaradi dostopa do letališča s severne starni do območja letališča, nadaljnjo vožnjo do VPS steze in do preostalih objektov na letališču. Dolžina vozne steze znaša cca. 200m in poteka od praga VPS v smeri proti severu, na travnatih površinah, ki so ustrezno utrjene in označene. Namenjena je dostopu zrakoplovom, ki so parkirani (hangerirani) v objektu na skrajnem severnem delu letališča.

Parkiranje in privez letal se vrši na severni strani asfaltne steze za voženje ob hangarju na označenem delu (na nasprotni strani črpalke za gorivo, ki je na južni strani).

Prostor za pristajanje helikopterjev je na VPS stezi (na stičišču VPS steze oz. nasproti steze za voženje) ali na južni strani asfaltne steze za voženje in zahodno ob travnati VPS.

Na letališču ni padalskega kroga.

Označba in smer VPS

Asfaltna VPS je označena po predpisih s smerjo 15 in 33. Poletanje se vrši izključno v smeri 150° (15), pristanek pa v smeri 330° (33). Velja za vse zrakoplove. Travnatne površine poleg VPS steze nimajo posebnih oznak, so primerno utrjene in izravnane primerne za manevriranje, izogibanje in gibanje zrakoplovov.

 

Zaznamovanje manevrskih površin

Asfaltna VPS je označena po predpisih. Steza za voženje je asfaltna, pravokotno na VPS in pravokotno na hangar. Ima označeno točko čakanja (holding point) – prečna črta, ki je pred VPS stezo. Pri organiziranem letenju se ob asfaltni VPS postavijo ustrezne oznake iz belih platen: črka “T”, oznaka za jadralna letala v zraku in smer šolskega kroga, ter po potrebi še druge oznake. Vetrna vreča se nahaja na vzhodnem delu VPS, 300 m od praga asfaltne VPS v smeri 330° in oddaljena od VPS 100 m, nameščena na kovinskem drogu višine 5m. Veterna vreča kaže smer vetra zaradi geografske posebnosti letališča izključno na VPS stezi.

 

Uporaba vozne steze Y in voženje po njej

Vozno stezo – taxiway je potrebno vizuelno pregledati pred vsakim letom s strani vodje letala (PIC) in zagotoviti maksimalno varnost pri izvedbi voženja, s poudarkom na prilagojeni hitrosti. Vodja letala najavi svoj dostop na območje letališča vodji letenja na letališču Velenje po telefonu. Nadalje vodja letala na poziciji obveznega javljanja in čakanja Y, 15 na VHF radijski frekvenci 128,305 MHz vzpostavi radijsko zvezo z vodjo letenja na letališču in se ravna po njegovih navodilih. Postopek zapuščanja območja letališča se opravi prav tako na poziciji obveznega javljanja in čakanja Y, 15 preko radijske zveze. Vsakršna vožnja po vozni stezi Y brez predhodne odobritve vodja letenja na letališču in hkratne vzpostavitve radijske zveze ni dovoljena.

 

Meteorološke značilnosti letališča

Zaradi razgibanega reliefa so pri sončnem dnevu močna termična dviganja, ki se pričnejo ob 9. uri in trajajo do 18. ure. Termični priključki so na višini 250 m iznad terena.
Pri termičnem dnevu piha po dolini v smeri N veter s hitrostjo 0,5 do 1,5 m/s.
Pri južnem vetru piha pri zemlji veter v smeri 330° (smer steze je 330°) .
Pri vetru iz smeri SW se veter pri zemlji obme v smer N do višine 100 m, zato je na oddaljenosti 700 m od praga steze (smer 33) nad višino 150 m zmerna turbulenca, pod višino 150 m pa močna turbolenca s premikajočimi rotorji (iz vseh strani, tudi bočno) v smeri proti VPS stezi. Pristajanje letal v takšnih razmerah odsvetujemo.

 • Pri vetru iz smeri S, piha pri zemlji iz smeri 150°.
 • Najbolj pogost je veter iz smeri 150° z jakostjo od 2 – 5 m/s.
 • Veter iz smeri N piha le nekaj dni v letu z jakostjo 2 – 5 m/s.
 • Pojav megle je zelo redek, če se pa pojavi je običajno nad večjim področjem.
 • V toku leta je najpogostejša Cu oblačnost z bazo 700 – 2500 m.
 • Fronte ali lokalne nevihte najpogosteje prihajajo iz smeri NW.
 • Lokalne nevihte so pogostejše v pomladanskih mesecih.
 • Pozimi je debelina snežne odeje običajno med 20 do 30 cm.


Vhodno – izhodne točke

Prihodi na ali odhodi z letališča Šoštanj so preko vhodno – izhodnih točk.
Vhodno – izhodna točka E1 za vzhodno in južno področje letališča Šoštanj je mesto Velenje, ki je od praga 33 VPS oddaljeno 6 km in ima geografske koordinate 46°21’40” N in 15°07’08” E (glej veljavno Jeppesen karto).
Vhodno – izhodna točka W1 za zahodno področje letališča Šoštanj je mesto Mozirje, ki je od praga 33 VPS oddaljeno 9 km in ima geografske koordinate 46°20’25” N in 14°58’20” E (glej veljavno Jeppesen karto).
Vhodno – izhodna točka N1 za severno področje letališča Šoštanj je Graška gora, ki je od praga 33 VPS oddaljena 6 km in ima geografske koordinate 46°26’10” N in 15°07’40” E (glej veljavno Jeppesen karto).

Višina pri vstopu v vhodno – izhodne točke je 1500 ft AGL.

 

Letenje v IFR pogojih

Ni možno!
Na letališču Šoštanj se lahko izvaja letenje le podnevi po pravilih letenja pri VFR pogojih.