Šolski krog

Vse uporabnike letališča Šoštanj naprošamo, da nas pred pristankom kontaktirajo na frekvenci 128.305 Mhz in upoštevajo navodila za pristajanje. V kolikor v danem trenutku ne vzpostavite obojestranskega kontakta predhodno OBVEZNO PRELETITE ALI NADLETITE STEZO, se vključite v desni šolski krog za stezo 33, upoštevajte vremenske razmere, letalska pravila in pravila letenja na letališču. Ves čas sporočajte svoj namen (transmiting in blind). Direktni pristanki brez predhodnega radijskega kontakta ali pristanki v smeri steze 15 zaradi varnostnih razmer NISO DOVOLJENI ne-glede na stanje na letališču.

Motorna letala

Poletanje se vedno vrši v smeri 150° (15). Pri poletanju iz smeri 150 ° (15) se v primeru slabših metereoloških pogojev lahko dodatno uporabi travnati del pred asfaltno VPS stezo v dolžini 150 m. Travnati del je primerno utrjen.

Po poletanju se izvede prvi desni zavoj praviloma nad najnižjo točko doline (pred gričem).

Drugi zavoj se izvede kot pri klasičnem šolskem krogu (smer 330° – let vzporeden z VPS) . Ko “preide krilo” pri letu v smeri 330° konec VPS naredimo desni zavoj (za 90°) in se pravokotno oddaljimo od VPS. Naslednji desni zavoj naredimi tako, da letimo vzporedno s stezo v smeri 150° v oddaljenosti od steze kot pri klasičnem šolskem krogu. Skonstruiramo tretji in četri zavoj, ter pristanemo v smeri 330 ° (33). Obstaja možnost podaljšanja pristajalne razdalje za 150m na koncu VPS v smeri 330 ° (33) v primeru težav pri pristanku (travnati del podaljška VPS steze je ustrezno utrjen).

Višina šolskega kroga je 2200 ft QNH (680 m QNH – 300 m QFE).

Odmet vlečne vrvi se izvrši na višini 100 m QFE ob VPS ob znaku “T” na levi strani. Po odmetu vrvi je potrebno skonstruirati desni šolski krog.

V primeru, da se izvrši na letališču pristanek brez uporabe radijske postaje (okvara postaje in podobno) ali, da se ne vzpostavi zveze z vodjem letenja na letališču (v primeru neaktivnega letališča) je obvezen predhodni nadlet letališča in izvedba dveh zavojev nad letališčem na višini 2.200 ft QNH, pri čemer se pilot ravna po morebitnih zemeljskih oznakah in navodilih na letališču. Hkrati je potrebno opazovati samo stanje VPS steze, metereološke posebnosti (veter) in se normalno vključiti v desni šolski krog za smer 330° (33). Pristajanje z druge strani ni dovoljeno. Tovrsten pristanek pilot izvede na lastno odgovornost upoštevajoč letalske predpise, metereološko stanje na letališču, posebnost letališča in osebno usposobljenost za pristanek na letališču Šoštanj.

Upoštevati je potrebno zahtevnost letenja na letališču Šoštanj.

Jadralna letala

Polet v aerozapregi se vrši samo v smeri 150° (15). Minimnalna višina šolskega kroga za jadralna letala je 200m QFE oz. 630m QNH. Minimalna višina za odklop jadralnega letala od motornega je 300 m QFE. Cona za jadralna letala je na E strani 500 m oddaljena od VPS (nasproti hangarja). V coni se jadralno letalo spusti do višine 200 m. Pilot jadralnega letala skonstruira desni šolski krog in pristane v smeri 330° (33) na asfaltno VPS v odvisnosti od navodil vodje letenja.

V nobenem primeru se ne sme pristati na varnostni travnati pas vzhodno od asfaltne VPS.

V primeru, da jadralno letalo prileti v zono z mnanjšo višino kot 200 m, pilot ne konstruira klasičnega šolskega kroga temveč šolski krog z zavojem za 180° in to tako, da leti paralelno z VPS v smeri Šoštanj in to po grebenu vzpetine, ki poteka paralelno z VPS. Zavoj za 180° pilot napravi glede na višino in presojo tako, da po izhodu iz zavoja zavzame smer 330° levo od točke”T”. Pri trenažnem letenju je mininalna višina za prihod v zono 400 m QFE.